Uživatel

Aktuální uživatel:
neprihlášen
Přihlásit
Registrace


Zvětšená nosní mandle/ lat. vegetationes adenoideae, používaná zkratka AV/

Je onemocněním nosohltanu, ne nosní dutiny. Správně jde o zvětšení nosohltanové mandle / lat. tonsila  pharyngea/. Hlavními projevy nemoci jsou " rýma" - ucpaný nos a/ anebo výtok z nosu.

Je nejčastějším onemocněním v ORL, pro které dítě do 6 let podstupuje operační zákrok.

Co způsobuje nosní mandle a jaké to má důsledky ?

1, Dýcháni ústy 

      - se vznikem typického výrazu obličeje / pootevřená ústa, pokleslá dolní čelist/

     - s chrápaním až přestávkami v dýchaní / apnoe/ s následnými projevy zvýšené únavnosti v průběhu dne, jsou popsané ranní bolesti hlavy, o 40% zvýšená agresivita u dítěte, neprospívání po stránce fyzické i psychické

     - se suchostí v ústech s následným zápachem z úst, častějšími záněty patrových mandlí a sliznice hltanu

     - s nefyziologickým vývojem chrupu a čelisti  / gotické patro, špatný skus/

     - s poruchou nosno- plícního reflexu s mělkým dýcháním s následkem poruchy vývoje hrudníku a páteře  / deformity/

     - s vlivem na srdce s poruchou srdečního rytmu a krevního tlaku

 

2, Poruchu ventilace bubínkové dutiny

     - s opakujícími se záněty

     - s rozvojem chronického zánětu s výpotkem

Následkem je porucha sluchu / a možné ovlivnění vývoje řeči při nedostatečných podnětech v období 1,5-2,5 let / a při protrvávání chronického zánětu může docházet k vývoji nezvratných změn / cholesteatom, jizevnaté procesy/

 

3, Huhňavost s poruchou vývoje řeči 

     - s následkem špatné výslovnosti a tvorby hlásek

 

4, Fokus / ložisko infekce /

     - se zatékáním hlénů při dráždění dolních cest dýchacích s následným kašlem, opakujícími se infekty dolních cest dýchacích

    - při polykání hlénů s rozvojem nechutenství

     - s opakující se rýmou / často hnisavou/

     - se zvýšenou infekčností pro děti v kolektivu

 

5, Z méně častých projevů jde o pomočování, skřípání zubama nebo nadměrné noční pocení

 

Má Vaše dítě nějaké z uvedených příznaků? 

Uvedené příznaky se nemusí vyskytovat všechny, ale i kombinace některých stačí na určení diagnózy. Proto při jejich přítomnosti je vhodné navštívit ORL lékaře.

 

Co udělá pro potvrzení diagnózy ORL lékař?

Po úvodním rozhovoru s dotazováním se na výše uvedené příznaky dítě bude vyšetřeno. Vyšetření spočívá v postupném prohlédnutí uší, nosu a hltanu.

Samotné vyšetření nosní mandle se může provést 2 způsoby :

- vyšetření prstem přes ústa / v současnosti se opouští tento způsob, je zcela orientační, avšak u dětí, které scela nespolupracují, je mnohdy jediný možný/.

- vyšetření endoskopicky / za pomoci optického přístroje - tenké krátké osvětlené tyčky/.

Toto vyšetření vyžaduje alespoň minimální spolupráci dítěte / může plakat, řvát, ale za pomoci sestry, rodiče je nutné ho udržet bez většího pohybu/. Dostane do nosu vatičky napuštěné znecitlivujícím roztokem, po krátke době působení se vyndají / cca 5 minut/ a následně se nosní dutina a nosohltan zkontrolují optikou. Za její pomoci okem vidíme velikost nosní mandle, její vzhled, struktúru, patologické změny. 

Závěrem tohoto vyšetření je určení stupně nosní mandle v rozsahu 1 - 3.

1.stupeň - malá nosní mandle s přesahováním horního okraje zadní nozdry do 1/3

2.stupeň - středně velká nosní mandle s přesahováním horního okraje zadní nozdry do 1/2

3.stupeň - velká nosní mandle přesahující přes 1/2 zadní nozdry

 

Co doporučí ORL lékař?

Po komplexním zhodnocení zdravotního stavu / výskyt výše uvedených příznaků /a zjištění lokálního nálezu / většinou u  stupně 2 a 3/, lékař  doporučí odstranění nosní mandle / odborně adenotomia/. V případě, že jsou i změny v oblasti bubínkových dutin / nález výpotku/, doporučí i ošetření bubínkových dutin / odborně tympanocentéza s odsátím, nebo v některých případech se zavedením drenážních, ventilačních trubiček/.

Výkon se provádí  v celkové anestézii. 

V Písku je pacient do nemocnice  přijatý na dětské oddělení den před operací s předoperačním vyšetřením, které dělá dětský lékař 7-10 dní před příjmem. V den příjmu pacienta kontroluje ještě ORL lékař ve své ambulanci, v naši ambulanci mezi 8, 30-9, 30 hod. a po kontrole a podepsaní souhlasů s výkonem, pacienta odesíláme k příjmu do nemocnice. Samotný výkon se provádí následující den a další den, v případě, že nejsou komplikace, je dítě propuštěno. Hospitalizace je možná s dítětem v každém věku, do 6 let s doprovodem, který hradí jenom hospitalizační poplatek, nad 6 let doprovod hradí určený poplatek / v současnosti je to 200 Kč na osobu a den/.Načítá se